Co je DiscGolfPark?

DiscGolfPark je jedinečný koncept realizace discgolfových hřišť na klíč, který v České republice a na Slovensku reprezentuje společnost HEPA group s.r.o. Vznikl v roce 2008 ve Finsku a definoval standard discgolfového hřiště jakožto veřejného sportoviště, které je bezpečné a zábavné pro všechny generace a zároveň přátelské k životnímu prostředí. Koncept zahrnuje všechny klíčové složky pro vybudování discgolfového hřiště, zhodnocení lokality a návrh rozmístění jamek, dodání špičkového discgolfového mobiliáře a jeho následnou odbornou instalaci do terénu. Více o se o konceptu DiscGolfPark dozvíte zde.

Ideologie konceptu DiscGolfPark

Koncept DiscGolfPark byl vyvinut s ohledem na rozvoj discgolfu a rostoucí požadavky hráčů a staví na třech základních hodnotách:

1) Šetrnost k přírodnímu prostředí
Realizace DiscGolfParku obvykle nevyžaduje žádné zásahy do přirodního prostředí, stejně tak samotná hra discgolfu prostředí nijak nadměrně nenarušuje ani nezatěžuje. Při plánování a realiacích discgolfových hřišť je naším cílem minimalizovat jakékoliv změny a zásahy do zeleně i krajiny, snažíme se využívat její přirozenosti a vybudovat hřiště, které bude jedinenčné a atraktivní pro všechny hráče.

2) Pestrost
Dobře navržené discgolfové hřiště pokryje nároky hráčů všech výkonostních úrovní. Navhrování hřišť se věnujeme více než šest let a máme za sebou desítky úspěšných realizací. Základními principy, kterými se při navrhování hřišť řídíme, jsou vyváženost, férovost a bezpečnost.

3) Cenová dostupnost
Realizace hřiště podle konceptu DiscGolfPark je velmi jednoduchá. Cena za realizaci špičkového osmnácti jamkového DiscGolfParku nedosahuje ani třetiny nákladů za tenisový kurt nebo multifunkční hřiště. Takto veké hřiště může navíc v každý okamžik plně využívat až 90 hráčů! Discgolf je finančné nenáročný a velmi návykový sport, což je také hlavní důvod, proč zažívá v České republice i ve světe tak velký nárůst popularity.

DiscGolfPark® je registrovaná EU ochranná známka vlastněná společností Innova Champion Europe Ltd.