10 důvodů proč realizovat discgolfové hřiště

Náklady na realizaci discgolfového hřiště jsou v porovnání s jinou volnočasovou infrastrukturou velmi nízké. Cena za kompletní devíti jamkové sportoviště začíná na 150 tis. Kč bez DPH.
Discgolfové hřiště mohou být realizována v různých typech krajiny – od městských parků, přes lesní porosty, brownfields až po záplavová území a suché poldry.
Discgolf baví lidi obou pohlaví a jakéhokoliv věku.
Krátce po realizaci discgolfového hřiště často vzniká lokální discgolfový klub, který na hřišti následně organizuje komunitní činnost, turnaje, údržbu apod.
Discgolf je finančně velmi nenáročný sport. K tomu, abyste mohli začít hrát nepotřebujete kromě disků žádné zvláštní vybavení. Disk je pak možné u většiny hřišť zdarma zapůjčit nebo zakoupit. Ceny začínají na 290 Kč za kus.
Realizace discgolfového hřiště často vede k eliminaci sociálně patologických jevů v oblasti, zejména vandalství a bezdomovectví.
Kapacita devíti jamkového discgolfového hřiště je 45 hráčů, kapacita osmnácti jamkového 90.
Atraktivní discgolfové hřiště se stává cílem výletů hráčů z blízkého i vzdálenějšího okolí a má tak určitý vliv na další vybavenost cestovního ruchu.
Dobře navržené a kvalitně realizované discgolfové hřiště může fungovat i systémem pay-to-play, kdy je hra na něm zpoplatněna. Návratnost investice do takového hřiště může být rychlejší než 12 měsíců.
Discgolf je velmi návykový a často se stává celoživotním koníčkem!