Hlavní funkcí InfoBoardu je upoutat pozornost návštěvníků parku a informovat je o novém typu sportoviště, který DiscGolfPark bez výhrad je. Nachází se blízko výhoziště první jamky a jsou na něm umístěny všechny důležité informace. Formou komiksu jsou srozumitelně vysvětlena základní pravidla hry, nechybí celková mapa hřiště, vzdálenosti a PAR jednotlivých jamek a informace o tom, kde je možné půjčit nebo koupit disky. Samozřejmostí je logo investora a provozní řád.

Samotný rám InfoBoardu je tvořen impregnovaným smrkovým dřevem a je instalován do betonových patek. Zobrazovací část o velikosti 100×59 cm má UV a antigrafiti úpravu a v případě změn či poškození je možné ji jednoduše vyměnit.

Povrch dřevěného rámu může být natřen libovolnou krycí barvou nebo lazurou.