Kurz instruktor frisbee se zaměřením na discgolf

Tento kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Kurz je zaměřený na výuku techniky hodu, dovednosti hráče, pravidla discgolfu, jeho historii a organizaci turnaje. Hodinová dotace kurzu je 20 hodin prezenční výuky a 20 hodin povinné praxe (organizace turnaje).

Ukázka obsahu kurzu instruktora discgolfu:

Pátek odpoledne (v učebně):
Historie discgolfu
Pravidla discgolfu
Technologie a materiály discgolfového vybavení

Sobota (venku nebo v tělocvičně):
Techniky hodu backhand, forehand…
Puttování
Discgolfové hry a průpravná cvičení

Neděle (venku a v učebně):
Základy navrhování discgolfových jamek
Teorie organizace turnaje