Projektování discgolfových hřišť

Bezpečnost na prvním místě!

Bezpečnost je nejzákladnější náležitostí DiscGolfParku. Dbáme na jiná využití areálu.  U výhoziště každé jamky jsou zmíněny specifické bezpečnostní pokyny na TeeSignu.

Cílem profesionálního designu hřiště je DiscGolfPark, který je zároveň bezpečný a slouží hráčům všeho druhu. Prvky hřiště vždy diskutujeme s investorem.

Discgolf se často hraje v areálu, který má i jiné využití. Může jít o běžecké či cyklistické stezky, chodníky a další infrastrukturu (dětská hřiště, víceúčelová hřiště apod.). Discgolf je hra, kterou může hrát opravdu každý, není potřeba vyřizovat žádnou zelenou kartu jako v golfu. Na druhou stranu to ale znamená, že discgolf hrají i velmi málo zkušení hráči.

Discgolfový disk je rychle letící objekt, který může způsobit bolest a škodu při zasažení lidí a věcí. Profesionálním designem jsou tato rizika minimalizována. Je důležité navrhnout jamky tak, aby kolemjdoucí ani ostatní discgolfisté nebyli ohrožováni.

Nezbytné kroky předcházející instalaci hřiště:

Profesionální design je základem úspěchu každého discgolfového hřiště

Různorodé a přiměřeně náročné jamky dělají hřiště atraktivním. Hra je zábavná pokud jamky poskytují různé možnosti jejich zahrání. Jednotlivé jamky by na sebe měly dobře navazovat a předkládat hřáčům různé výzvy. Přechody mezi jamkami by měly být co nejkratší, hráči přišli hrát discgolf, nechtějí jamky hledat po celém parku.Důležitý je také estetický zážitek ze hry – statný strom, místo s výhledem, pěkné zákoutí, stavby, mobiliář. To vše vezme zkušený designér při plánování hřiště v potaz.

Máme za sebou stovky návrhů discgolfových hřišť v různých lokalitách a pro různé cílové skupiny. Navrhovali jsme školní hřiště pro děti i profesionální hřiště, na kterém se uskutečnil největší mezinárodní turnaj ve střední Evropě – Konopiště Open 2015. Všechny naše zkušenosti tak mohou být k dispozici také Vám.