Zhodnocení lokality a cenová nabídka

Máte lokalitu a potřebujete vědět, jestli je vhodná pro instalaci discgolfového hřiště? Ozvěte se nám! Studie proveditelnosti zahrnuje:

– Zhodnocení lokality (počet jamek, náročnost hřiště a cílová skupina, náročnost instalace, doporučení a závěry)
– Zmapování terénu
– Cenovou nabídku

Při zkoumání vhodnosti lokality bereme v potaz několik různých kritérií, abychom dokázali objektivně zhodnotit její potenciál. Od krajinných prvků a porostu, přes bezpečnost umístění jamek a vybavenost další infrastrukturou až po spádovou oblast a předpokládané využití. Na základě tohoto zmapování pak připravíme konkrétní nabídku s doporučeními a závěry. Naším cílem je dodat takové discgolfové hřiště, které bude co nejlépe odpovídat vašim požadavkům, možnostem lokality a zároveň bude pro hráče maximálně atraktivní a bezpečné.