Korttegning

Efter færdiggørelse af DiscGolfPark designet i området, er det tid til at tegne banekortet og de individuelle kort til hvert hul. Kortene bruges til Informations Skiltet (InfoBoard) og til Tee Skilte (TeeSigns).

Denne fase består af:

– Udarbejdelse af scorekort og banekort
– Disc golf regler til InformationsTavlen
– Design og tegning af TeeSkilte
– Design og tegning af InformationsTavlen

Disse kort og vejledninger er en essentiel del af DiscGolfPark løsningen. Uden et klart og visuelt informationssystem kan spillere fare vild på banen. DiscGolfPark løsningen inkluderer banekort og de individuelle tee skilte, både som fysiske skilte og i online version – til eksempelvis banens hjemmeside.