Produkt Garanti

DiscGolfPark produkter produceres efter strikse retningslinjer. DiscGolfPark produkter er udviklet til at kunne klare selv de hårdeste vejrforhold. Vi giver 10-års garanti på alle stål-stel til produkterne og 3-års garanti på DisCatcher® kæder. Garantien gælder fra den dag udstyret modtages, under de nedenfor beskrevne betingelser. Vi følger de gældende retningslinjer i forbrugerbeskyttelseslovgivningen.

Garantibestemmelser

Garantien begynder fra modtagelsen af produkterne.
Garantien dækker fejl som skyldes materialet og produktion.
Ved forhold vedrørende garantien, kontakt venligst sælger eller salgsrepræsentanten.
Garantien dækker ikke ved forkert installation eller forkert samling af produkterne.
Garantien dækker ikke fejl på grund af: manglende eller mangelfuld vedligehold af produktet, brug af ikke-originale dele, forkert reparation eller ved modifikation af produktet uden producentens skriftlige tilsagn, og normal slitage.
Fejl eller defekt i dele som kræver normal vedligehold efter modtagelse af produktet, er ikke dækket af garantien. Ved fejl eller defekt opstået på trods af professionel vedligehold, er fejlen dækket af garantien.
Mindre afvigelser som ikke påvirker styrken eller stabiliteten af produktet, er ikke dækket af garantien. Sådanne afvigelser kan inkludere mindre fejl i maling, gryn i varmforzinkede dele eller andre ændringer i overfladen på grund vejr forandring eller almindeligt brug af produktet. Fejl grundet unormalt brug af produktet er ikke dækket af garantien.
Fejl grundet transport eller forkert opbevaring af produktet er ikke dækket af garantien.
Produktgarantien dækker ikke indirekte skade på grund af en fejlbehæftet produktdel.

DiscGolfPark produkter udleveres som dele og elementer sammen med en installations- og vedligeholdsvejledning. Instruktioner til installering kan også findes her.