Skole DiscGolfPark – En ny spændende sport til skoler!

Meningen med fysisk træning i skolerne er at give elever mulighed for alsidige og sjove idrætsmuligheder, som senere kan føre til livslang interesse for idræt og sport. Den bedste træning er den, hvor du kan dyste mod dig selv, og samtidig kan nydes sammen med venner.

Skole DiscGolfPark tilbyder elever en ny og spændende mulighed for at være fysisk aktive i timerne såvel som i frikvarteret. En velegnet bane for skoler kan designes på selv et mindre areal, for eksempel et grønt område ved boldbaner eller legepladser. Desuden er udgifterne til Skole DiscGolfPark lavere end ved en regulær DiscGolfPark. Skole DiscGolfPark består af enten 3 eller 6 huller.


Skole DiscGolfPark indeholder:

Billig etablering af SportsFaciliteter

Overkommelighed er en af de tydeligste fordele ved Skole DiscGolfPark. De totale omkostninger til en Skole DiscGolfPark er kun en brøkdel sammenlignet med udgifterne til mere traditionelle sports faciliteter. Alt afhængig af størrelse kan en Skole DiscGolfPark etableres med et budget på 15-25.000 kr. Sammenlignet med andre sportsfaciliteter i skolegården er omkostningerne meget små.

Skole DiscGolfPark Produkter

Skole DiscGolfPark indeholder alt hvad der er nødvendigt for spille og træne disc golf i en skoleklasse. En Skole DiscGolfPark indeholder følgende produkter:

DisCatcher -kurve InfoBoard – bane information TeeSign – hul information Design Service Starter sæt med discs