Miks on vajalik professionaalne rajadisain?

Professionaalse rajadisaini eesmärk on, et rada oleks ohutu nii mängijatele, kui ka kõrvalseisjatele ning pakuks väljakutset erineva tasemega mängijatele. Lõplikud otsused arutatakse meie poolt alati koos Teiega läbi.

Ohutus on DiscGolfParki kõige kõrgem prioriteet. Radade disainimisel võtame arvesse maa-ala maksimaalset võimalikku kasutust, ilma, et see mõjutaks ohutust. Ohutuse tagamiseks vajalik informatsioon on selgelt ära toodud rajakaartidel ja viskealamärgistel. Iga raja viskealamärgisel on ära toodud info, millele kasutajad peaksid tähelepanu pöörama.

Discgolfi mängitakse tavaliselt kohtades, kus leidub teisi aktiivseid inimesi, kes kasutavad sama ala muudeks tegevusteks. Discgolf on sportmäng, millel on kiire õppimiskõver ning sellega on lihtne algust teha. Ei ole vaja näiteks Green Cardi mis on vaja palligolfi puhul, teisalt aga tähendab see seda, et rajale võib korraga sattuda väga palju erineva tasemega mängijaid.

Discgolfi ketas on kiiresti lendav objekt ning võib inimese või esemete pihta lennates põhjustada vigastusi. Täielikult välistada õnnetusjuhtumisi kahjuks ei ole võimalik aga professionaalne rajadisain aitab nende juhtumise võimalikkuse viia miinimumini.

DiscGolfPark rajadisain sisaldab:

– Heakskiitu ala kaardistamisel,

– eelarve ja hinnapakkumise kinnitamist,

– kohapealset raja disainimist (1-10 päeva)

– radade pikkuse määramine ning par-ide seadmine,

– discgolfi reeglid rajakaardil/infotahvlil,

– raja, rajakaardi ja viskealamärgiste disain.

 

Professionaalne rajadisain kindlustab discgolfi raja populaarsuse

Vahelduvad ja vaheldusrikkad rajad on need, mis teevad ühest rajast hea ja populaarse discgolfi raja. Mängijal on huvitav siis, kui ta on sunnitud sooritama erinevaid viskeid. Heal rajal vahelduvad pikkus, taimestik, kuju ning võimalikuse korral ka kõrguste vahe.

 

Peale raja disainimist järgmine samm on DiscGolfPark-i kaartide joonistamine. Loe kaartide joonistamisest siit..

Küsi-pakkumist