Kaardistamisteenus

 

Kaardistamine sisaldab:

– Maa-ala ülevaatust (mitu korvi, raja klassifikatsioon, maa-ala teised kasutajad, muud aspektid mida arvestada)
– Maastiku kaardistamine ja maa-ala omapärased elemendid
– DiscGolfParki hinnapakkumine

Meie kaardistamisteenus annab võimaluse saada aru DiscGolfParki maa-ala potentsiaalist enne discgolfi raja disaini. Kaardistus on vajalik, kui maa-ala sobivus discolfi rajaks pole kindel. Me saame kaardistada kuni kolm maa-ala päeva jooksul sama linna piires. Selle kaardistuse tulemusena saame raporti, mis sisaldab antud alade põhjaliku analüüsi.

Kaardistuse teemad on: raja ohutus, antud maa-ala erinevad kasutusvaldkonnad, pinnase ja taimede struktuur ja sobivus. Kaardistamise eesmärk on selles, et veenduda maa-ala sobivuses ning pakkuda parimat võimalikku DiscGolfParki antud piirkonda.

Peale kaardistamist järgmine samm on rajadisain. Loe raja disainimisest siit

Küsi-pakkumist