Paigaldusjuhised

Siit leiab paigalduseks juhendid kõikide DiscGolfPark-i toodete kohta: DisCatcher korv, InfoBoard rajakaart, TeeSign viskealamärgised ja TeePad viskealad.

Vajutades vastava toote pildile avaneb .pdf juhend.

DisCatcher – korvid InfoBoard –  rajakaart TeeSign – viskealamärgis TeePad – viskeala

PDF file saab vaadata näiteks Adobe PDF reader-i abil, mille saab siit.