Tuotetakuu

DiscGolfPark-tuotteet valmistetaan tarkkojen ohjeiden mukaan. Ne on suunniteltu kestämään kaikkia sääoloja. Myönnämme 10 vuoden takuun kaikkien tuotteidemme teräsrungoille ja 3 vuoden takuun DisCatcher-maalikorin ketjuille. Takuu alkaa alla kuvattujen takuuehtojen mukaisesti tuotteiden vastaanottopäivänä. Noudatamme takuuasioissa kuluttajansuojalakia.

Takuuehdot

Valmistajan määrittelemä takuu alkaa tuotteen vastaanottopäivästä.
Takuu kattaa raaka-aine- ja valmistusvirheistä johtuvat viat.
Takuuasioissa tulee ensisijaisesti kääntyä tuotteen myyneen edustajan/yrityksen puoleen.
Takuu ei kata virheitä, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta.
Takuu ei kata vikoja, jotka aiheutuvat ostajan suorittamatta jättämistä tai puutteellisista huolloista, muiden kuin alkuperäisten varaosien käyttämisestä, virheellisestä korjauksesta tai muutoksesta tuotteen rakenteessa ilman valmistajan kirjallista suostumusta, tavanomaisesta kulumisesta ja huononemisesta tai asennus- ja käyttöohjeistuksen noudattamatta jättämisestä.
Puutteita tai virheitä sellaisissa tuotteissa tai kohdissa, jotka huolto-ohjeiden mukaan vaativat säännöllistä huoltoa luovutuksen jälkeen, ei katsota takuun alaisiksi virheiksi ellei puutteellisuus tai virhe esiinny asiantuntevan huollon jälkeenkin.
Tuotteen lujuuteen tai käyttökelpoisuuteen vaikuttamattomia pieniä virheitä ulkopinnoissa samoin kuin pieniä epätasaisuuksia maalauksessa, galvanoinnissa, tai pintojen virheitä, jotka aiheutuvat sään vaihteluista tai normaalista käytöstä yleensä, ei katsota takuun alaisiksi virheiksi.
Kuljetuksen tai virheellisen säilytyksen aikana tuotteeseen syntyneitä virheitä tai vikoja ei korvata tuotetakuun piiristä.
Tuotetakuu ei korvaa vaurioituneen osan tuotteelle aiheuttamia välillisiä vahinkoja.

DiscGolfPark -ratatarvikkeet toimitetaan osina ja elementteinä, joiden mukana tulevat pystytys- ja kokoamisohjeet sekä
huolto-ohjeet. Asennusohjeet löydät myös täältä.