Laukumu projektēšana

Projektēšana ir ļoti būtisks faktors laba, dzīvotspējīga disku golfa laukuma radīšanā. Mūsu plānotāji pirmkārt izvērtē laukumam iecerētās vides piemērotību, ņemot vērā gan reljefa, gan infrastruktūras īpatnības. Mēs piedāvāsim Jums vislabāko iespējamo celiņu novietojuma risinājumu, noteiksim to garumu un PAR vērtības.

DiscGolfPark ir pārliecinošs diskgolfa laukumu projektēšanas līderis Eiropā. Mēs pēdējo 3 gadu laikā Eiropā esam radījuši vairāk kā 350 laukumu.

DiscGolfPark projektēšana sastāv no trim daļām: novērtējums, plānošana, karšu zīmēšana. Katra fāze ir ārkārtīgi būtiska laba laukumu rādīšanā.

Sīkāk

Novērtējums

Plānošana

Karšu zīmēšana