Kartes zīmēšana

Kad DiscGolfPark plānošana ir pabeigta, visa informācija jāilustrē laukuma un celiņu kartēs. Šīs kartes tiks izvietotas uz InfoBoard laukuma informācijas stenda un TeeSign celiņu norādēm.

Šajā fāzē ietilpst:

Šīs kartes un norādes ir būtiska DiscGolfPark sastāvdaļa. Bez skaidri saprotamas un pamanāmas informācijas sistēmas spēlētājiem var rasties pārpratumi par ieplānoto spēles maršrutu un secību.

DiscGolfPark risinājumā ir iekļautas gan fiziski uzstādāmas zīmes, gan to elektroniskās versijas, izmantošanai, piemēram, laukuma mājaslapā.