Teritorijas novērtējums

Teritorijas novērtējums ir:

Novērtēšanas pakalpojums ietver potenciālās disku golfa laukuma teritorijas izpēti pirms laukuma plānošanas posma. Vērtēšana nepieciešama, ja nav pilnas pārliecības, vai teritorija ir piemērota disku golfa laukuma izveidei. Vienas dienas laikā pilsētas ietvaros mēs varam veikt trīs dažādu teritoriju novērtēšanu. Vērtēšanas rezultātā mēs izveidosim pārskatu ar iepazīto teritoriju rūpīgu analīzi.

Pārskatā tiek analizēta teritorijas drošība, tās pielietojums ikdienā, augsnes struktūra un apzaļumojumi. Novērtēšanas mērķis ir pārliecināties, ka konkrētajā teritorijā ir iespējams izveidot izcilu DiscGolfPark laukumu.

Ja teritorijas novērtējums ir pozitīvs, tad varam veikt laukuma plānošanu.