Garantija

DiscGolfPark produkti tiek izstrādāti, ievērojot stingrus kvalitātes nosacījumus. DiscGolfPark produkti ir radīti, lai izturētu pat visskarbākos laika apstākļus.

Mēs nodrošinām 10 gadu garantiju visām mūsu produktu metāla daļām, kā arī 3 gadu garantiju DisCatcher® grozu ķēdēm. Garantijas termiņš sākas produktu piegādes dienā un tas ir spēkā saskaņā ar zemāk aprakstītajiem nosacījumiem. Garantijas nosacījumu izpildē mēs balstāmies uz patērētāju aizsardzības likumdošanas prasībām.

Garantijas nosacījumi

Ražotāja garantijas termiņš sākas produktu piegādes dienā.
Garantijas tiesības attiecas uz novirzēm, kas radušās materiālu bojājumu un ražošanas kļūdu rezultātā.
Garantijas problēmu gadījumā lūgums sazināties ar produktu pārdevēju vai pārstāvi.
Garantijas tiesības nav spēkā, ja bojājumi radušies kļūdainas produktu montāžas vai uzstādīšanas rezultātā.
Garantijas tiesības nav spēkā, ja bojājumi radušies: neveicot vai arī kļūdaini veicot produkta apkopi un uzturēšanu; izmantojot neoriģinālas daļas; veicot kļūdainus, un ar ražotāju nesaskaņotus produkta modificēšanas vai remonta darbus; dabiska nolietojuma rezultātā.
Garantijas tiesības neattiecas uz problēmām vai defektiem produktos vai to daļās, kam pēc produkta iegādes nepieciešamas regulāras apkopes. Gadījumā, ja problēma vai defekts joprojām ir arī pēc profesionālas apkopes, novēršana tiek veikta garantijas ietvaros.
Garantijas tiesības neattiecas uz nelieliem defektiem, kas neietekmē produkta izturību un lietojamību. Par šādiem defektiem uzskatāmi, piemēram, nelieli plankumi krāsojumā, mazi negludumi cinkotajām detaļām, kā arī citas virsmu izmaiņas, kuras var izraisīt laika apstākļu maiņa vai normāla produkta izmantošana ikdienā. Garantijas tiesības neattiecas uz defektiem, kas radušies produkta neatbilstošas lietošanas rezultātā.
Garantijas tiesības neattiecas uz defektiem, kas radušies produktu nepareizas transportēšanas vai uzglabāšanas rezultātā.
Garantijas tiesības neattiecas uz netiešiem bojājumiem, kas radušies no defektīvas detaļas.