Produkt Garantie

DiscGolfPark producten worden onder strikte voorwaarden gefabriceerd. DiscGolfPark producten zijn daarmee bestand tegen de meest gruwelijke weersomstandigheden. Wij geven een 10 jaar garantie op alle metalen frames en een 3 jaar garantie op de DisCatcher® kettingen. De garantie begint op de dag van levering van de producten. Bij aanspraak op garantie volgen wij de richtlijnen van de consumenten wetgeving.

Garantie voorwaarden

Fabrieksgaratie start op de dag van ontvangst van het product.
De garantie omvat afwijkingen als gevolg van fabricage.
Bij aanspraak op garantie, neem contact op met uw lokale contactpersoon.
De garantie dekt geen schade als gevolg van foutieve installatie of installatie.
De garantie dekt geen schade als gevolg van: uitblijvend onderhoud of onvoldoende onderhoud van het product, gebruikmaking van niet/originele onderdelen, foutieve reparatiepogingen of aanpassingen aan het product zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant en normale slijtage als gevolg van gebruik.
Schade aan producten of onderdelen die periodiek onderhoud vergen, worden niet gedekt door de garantie. In het geval dat het defect bestaat ondanks normaal professioneel onderhoud, wordt de schade door de garantie gedekt.
Kleine afwijkingen die de sterkte van het product niet aantasten, worden niet gedekt door de garantie. Onder deze zaken vallen onder meer kliene afwijkingen in verflagen, spetters als residu van het galvanisatieproces en andere kleine afwijkingen in oppervlaktes die het gevolg zijn van normaal gebriuik en weersomstandigheden. Schade als gevolg van gebruik waarvoor producten niet bedoeld zijn van producten valt niet onder de garantie.
Fouten als gevolg van foutief transport of opslag vallen niet onder de garantie.
Productgarantie dekt geen indirecte schade als gevolg van een gebrekkig onderdeel.

DiscGolfPark producten worden geleverd in onderdelen en elementen. U krijgt daar een installatie instructie op papier bijgeleverd. Dit document geeft u ook een beeld van het onderhoud. Installatie instructies kunt u ook hier vinden: hier.