School DiscGolfPark – Een Nieuwe, leuke sport op school!

Eén van de doelen van lichamelijke opvoeding op school is om de leerlingen mogelijkheden te laten ervaren met een velerlei aan mogelijkheden op het gebied van sport. Sommige van die sporten kan uitgroeien tot een levenslange hobby. De toegankelijkste vormen van oefening zijn de sporten die je uitdagen om de competitie aan te gaan met jezelf, maar waarvan je ook kunt genoeten als je het speelt in groepsverband.

School DiscGolfPark biedt leerlingen en leraren een nieuwe en interessante vorm van sportbeoefening tijdens de lessen LO. Een parcours speciaal ontwikkeld voor scholen kan reeds in een zeer beperkte ruime, bijvoorbeeld direct rond de school of de sportvelden. De kosten van een School DiscGolfPark zijn veel lager dan die van de normale DiscGolfParks. School DiscGolfParks bestaan doorgaans uit 3 tot 6 holes.


School DiscGolfPark bevat:

Lage aanlegkosten

Eén van de belangrijkste voordelen van de aanleg van een School DiscGolfPark zijn de lage kosten. De totale kosten van een School DiscGolfPark zijn slechts een fractie vergeleken met traditionele sportfaciliteiten. Afhankelijk van de grootte kan een School DiscGolfPark worden gerealiseerd met een budget van slechts €2000,- tot €3000,-.

School DiscGolfPark Producten

School DiscGolfPark bevat alles wat u nodig heeft om disc golf te spelen of te beoefenen op en rond de school. De volgende producten zijn onderdeel van School DiscGolfPark:

DisCatcher -targets Infobord – parcours info TeeSign – info per hole Parcours Ontwerp Starter set discs