Parcours Ontwerp

Disc Golf parcours ontwerp is een belangrijke factor in het lange termijn succes van ieder Disc Golf parcours. Onze ontwerper start met een advies over de plaats van het parcours. Hij neemt daarbij in overweging het terrein met unieke kenmerken zowel als overig gebruik van de locatie. Onze ontwerper zal dan een advies maken met een initiele plattegrond, de hole lengtes vaststellen en de parscores vaststellen.

DiscGolfPark is marktleider in Disc Golf parcours ontwerp in Europa. We hebben meer dan 350 parcoursen in Europa aangelegd in de afgelopen 3 jaren (2010-2012).

DiscGolfPark parcours ontwerp bestaat uit drie fases: project advies, parcours ontwerp en het grafisch ontwerp van de bebording. Alle fases zijn essentieel om een goed resultaat te garanderen.

Lees meer

Project advies

Parcours ontwerp

Grafisch ontwerp