Gebiedsverkenning

Gebiedsverkenning bevat:

– Eerste verkenning van het gebied: mogelijk aantal holes, classificatie van de course, andere gebruiksfuncties en overige zaken)
– In kaart brengen van het terrein en zijn unieke eigenschappen
– DiscGolfPark kosten inschatting

Onze gebiedsverkennings-service houdt in dat onze course designer het gebied leert kennen voorafgaand aan het ontwerp-proces. Gebeidsverkenning is nodig wanneer niet zeker is of het gebied geschikt is om disc Golf te spelen. In één gebied kunnen we per dag drie afzonderlijke locaties verkennen. Het eindresultaat van de verkenning wordt vastgelegd in een verslag, waarin de mogelijkheden van het gebied worden beschreven.

De aspecten waarmee rekening wordt gehouden bij een gebiedsverkenning zijn: veiligheid, ander gebruik van het gebied, vegetatie en grondgesteldheid. Het doel van de verkenning is om vast te stellen dat in het gebied de aanleg van een uitstekend DiscGolfPark mogelijk is.

Na de gebiedsverkenningsfase volgt het parcours ontwerpfase. Lees meer over parcours ontwerp hier.