Rodzina produktów DiscGolfPark

The Key Flag Symbol
Jedną z największych korzyści płynących z tworzenia infrastruktury disc golfowej jest jej minimalna ingerencja w istniejącą przestrzeń parku lub innego terenu przy relatywnie niskim nakładzie finansowym. Miejsca wykonywania pierwszego rzutu zwane obszarem ‘Tee’ wyznaczają początek każdego dołka zaś kosze do gry są ustawione na jego końcu. Znaki informacyjne ułatwiają graczom określenie pozycji kosza oraz przeszkód jakie mogą napotkać na drodze do celu. Bez poprawnie zaprojektowanego systemu oznaczeń gracze czują się zagubieni i mogą nieświadomie omijać dołki. Obecność koszy na śmieci i ławek podniesie jakość pola oraz sprawi, że Twoje pole będzie bardziej przyjazne użytkownikom.

Produkty DiscGolfPark są projektowane w zgodnie ze standardami turniejowymi z myślą o miłośnikach rekreacyjnej gry. Nasza linia produktów zawiera wszystkie elementy, które powinny znaleźć się na polu disc golfowym. Aby uzyskać więcej informacji o naszych produktach użyj poniższych linków.

DisCatcher – kosz do gry InfoBoard – tablica informacyjna pola TeeSign – znak informacyjny dołka TeePad – maty rozbiegowe Projekt pola