Projekt pola

Projektowanie pola disc golfowego jest ważnym czynnikiem długofalowego sukcesu każdego nowo powstającego obiektu. Nasz projektant rozpoczyna pracę od rekomendacji idealnej lokalizacji pola – biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu, jego unikalne właściwości i inne atrakcje parku. Następnie nasz projektant tworzy ogólny plan, ustala długość dołków oraz określa wartości par (umowny poziom trudności dołka).

DiscGolfPark jest liderem w projektowaniu pól disc golfowych w Europie. W ostatnich trzech latach uczestniczyliśmy w tworzeniu ponad 350 pól w całej Europie.

Koncepcja projektowania pola DiscGolfPark składa się z trzech faz: ewaluacja projektu, projektowanie pola oraz tworzenia map. Wszystkie fazy są istotne dla otrzymania najlepszego efektu.
 

Czytaj dalej

Ewaluacja projektu

Projektowanie pola

Tworzenie map i planów