Ewaluacja projektu

Ewaluacja obejmuje:

– Zbieranie i analizowanie informacji o danym terenie (możliwa liczba dołków, klasyfikacja pola, sposób użytkowania, inne aspekty istotne dla projektu)
– Odwzorowywanie terenu i jego charakterystycznych elementów
– Kosztorysowanie DiscGolfParku

Właściwą fazę projektowania pola poprzedzamy badaniem potencjalnego terenu dla DiscGolfParku. Jest to proces szczególnie istotny, gdy nie mamy pewności, czy dana lokalizacja jest odpowiednim terenem na pole disc golfowe. Jesteśmy w stanie przeprowadzić ewaluację trzech lokalizacji w trakcie jednego dnia w danym mieście. Efektem będzie raport zawierający szczegółową analizę każdego terenu.

Czynniki brane pod uwagę podczas ewaluacji to: bezpieczeństwo, obecny sposób użytkowania terenu, rodzaj podłoża i roślinność. Celem ewaluacji jest upewnienie się, że na danym obszarze może powstać doskonały DiscGolfPark.

Po ewaluacji następuje właściwa faza projektowania pola. Tu dowiesz się więcej o projektowaniu pola.