Dlaczego profesjonalny projekt?

Disc golf jest dostępną dla wszystkich grą o niskiej barierze wejścia, nie wymaga ukończenia kursu ani otrzymania zielonej karty obecnej w golfie. Z drugiej strony oznacza to, że w disc golfa grają gracze o różnym poziomie zaawansowania i doświadczenia. Dyski disc golfowe poruszają ę szybko i mogą być przyczyną nieprzyjemnych incydentów jeśli uderzą w ludzi lub inne przedmioty. Prawdopodobieństwo wypadkósiw nie może być całkowicie wykluczone, ale profesjonalny projekt minimalizuje ryzyko. Projektujemy dołki tak, by zapewnić bezpieczeństwo graczy i wszystkich innych użytkowników terenu. Bezpieczeństwo jest niezbędnym wymogiem DiscGolfParku. Podczas projektowania bierzemy pod uwagę sposób użytkowania całego terenu w różnych porach roku. Możliwe zagrożenia są jasno przedstawione na oznaczeniach pola. W obszarze tee każdego dołka, szczegółowe zagrożenia omówione są na znaku informacyjnym dołka – TeeSign.
 
Projektowanie DiscGolfParku obejmuje:

– Zatwierdzenie wyników ewaluacji projektu
– Zatwierdzenie budżetu
– Projektowanie pola w terenie (od 1. do 10. dni)
– Ustalanie długości dołków i ich par (liczb określających poziom trudności dołka)

 

Profesjonalny projekt pola gwarantuje jego popularność

Różnorodne i wszechstronne dołki to podstawa dobrego pola disc golfowego. Gra jest bardziej interesująca kiedy dołki wymuszają użycie różnych technik rzutów. Na dobrym polu różnią się one pod względem długości, kształtu, występującej roślinności i jeśli to możliwe nachylenia terenu. Aby zapewnić niezapomniane doświadczenia z gry bierzemy także pod uwagę estetykę otoczenia czerpiąc korzyści z naturalnego piękna krajobrazu. Nasi projektanci mają ogromne doświadczenie w grze na różnych typach pól na całym świecie. Tworzyli wiele najczęściej odwiedzanych pól do gry w całej Europie, na których rozgrywane są turnieje światowego formatu.

Po projektowaniu pola następuje pora na ostatnią fazę procesu projektowania DiscGolfParku: Tworzenie map i planów. Przeczytaj więcej na ten temat..