Tworzenie map i planów

Po ukończeniu prac projektowych w danej lokalizacji przechodzimy do wizualizacji planu pola i tworzenia map poszczególnych dołków. Mapy są umieszczane na tablicy informacyjnej pola InfoBoard i znakach informacyjnych dołków TeeSigns.

Ta faza obejmuje:

– Tworzenie kart wyników (scorecard) i planu pola
– Umieszczenie informacji o zasadach gry na tablicy informacyjnej pola InfoBoard
– Projektowanie i tworzenie znaków informacyjnych dołków TeeSigns
– Projektowanie i tworzenie tablicy informacyjnej pola InfoBoard

Mapy i wskazówki dla graczy są niezwykle ważne dla całej koncepcji DiscGolfParku. Bez jasnego i zrozumiałego dla wszystkich systemu informacyjnego gracze mogą się zgubić na polu gry. Rozwiązaniem DiscGolfParku jest przejrzysty system map i znaków funkcjonujących zarówno fizycznie jako elementy wyposażenia pola jak i w postaci cyfrowej, która może być dostępna online np. na stronie internetowej pola.