Bandesign

En professionellt ritad discgolfbana är en betydande faktor för att ha framgång i långa loppet. Vår designer börjar med en rekommendation av plats för en bana, terräng, dess unika egenskaper och eventuella aktiviteter i området tas med i beräkningarna. Därefter kommer en övergripande utformning ske, mätning av hålens längd och bestämma hålens par.

DiscGolfPark är ledande inom banprojektering för discgolf i Europa. Vi har levererat mer än 350 banor i Europa de senaste tre åren. DiscGolfParks bandesign består av tre steg: utvärdering av projektet, bandesign och ritning av kartorna. Alla steg är viktiga för bästa möjliga resultat.

Läs mer

Kartläggning av yta

Bandesign

Ritning av kartor