Ritning av kartor

När de första stegen för DiscGolfParks design är gjorda, återstår att förvandla skisser till bankarta och individuella hålkartor. De används för InfoBoard -informationstavla och Teesigns -hålskyltar.

Detta steg inkluderar:

– Utfärda ett resultatkort och karta
– Discgolfregler för InfoBoard -informationstavlan
– Design samt kartritning för TeeSigns -hålskyltar
– Design samt kartritning för InfoBoard -infotavlan

Denna information och dessa kartor är en väsentlig del av DiscGolfParks lösning. Utan ett klart och tydligt informationssystem/kartsystem kan spelarna gå bort sig på banan. DiscGolfParks lösning för detta inkluderar bankarta och de individuella hålskyltarna både i fysisk form såväl som i databaserad form -för att exempelvis använda sig utav på banans hemsida.