Varför professionell bandesign?


Discgolf spelas ofta i områden där det utövas andra aktiviteter. Så som joggingspår, vägnät och parklek av olika slag. Discgolf är en sport som är lätt att ta till sig och börja med, den kräver inte ett grönt kort känt ifrån golf. I och med detta spelas discgolf av människor med varierande erfarenhet och skicklighetsnivå. En discgolfdisc är ett snabbt flygande objekt och skador kan uppkomma om den träffar en människa eller egendom. Risken att olyckor kan ske kan självklart inte bortses helt och hållet men med professionell design minimeras denna risk. Det är viktigt att inte kompromissa med säkerheten för områdets alla utövare, även andra discgolfspelare, när design av hålen sker.

Under kartläggande tas hela området i beaktning. Säkerhet är grundläggande för en DiscGolfPark, klart och tydligt kan man ta del av säkerhetsföreskrifterna för varje hål. Varje hål har specifika föreskrifter vid TeePad -utkastplatsen där man tillgodogör sig detta på TeeSign -hålskylten.

DiscGolfParks design inkluderar:

– Godkännande av kartläggningen för platsen
– Godkännande av budget
– Bandesign på plats (1-10 dagar)
– Sätta hålens längd samt par

Professionell design gör er bana populär att spela

Med mångsidiga och varierande hål görs en bra discgolfbana. Riktigt stimulerande och intressant blir det om flera olika typer av kast krävs för att behärska hålen. På en bra discgolfbana varierar hålen beträffande längd, form, vegetation och om möjlighet ges, höjdskillnader. För att säkerhetställa en njutbar upplevelse tar vi förstås även med det visuella i beräkningarna. Våra bandesigners har spelat på många typer av banor ifrån alla delar av världen.
Efter bandesign är det dags för det sista steget i DiscGolfParks designprocess: Ritning av kartor.