Discgolf

Upplägget hos discgolf liknar på många sätt upplägget hos golf. Istället för klubbor och boll som i traditionell golf används discar i plast som finns i en mängd olika former, plasttyper och vikter. Discgolfkorgen (kedjehålet) är motsvarande “mål” till golfhålet.

Står som vinnare av en runda discgolf gör den som har klarat av banan med lägst antal kast. En starkt bidragande faktor till att discgolfen ökar i snabb takt är att den är billig att spela. Man kan börja spela med enbart en disc. Merparten av banorna är gratis att spela och är belägna i stadsparker och rekreationsområden.

Discgolfbanor

Ur discgolfbanor kommer mycket gott för staden, kommunen eller en privat aktör (resort, campingplats etc) och kan anläggas vart som helst. Discgolf kommer att ge en upplevelse för människor i alla åldrar oavsett kön. Discgolfbanor kan anläggas i parker, rekreationsområden och vid idrottsplatser, även en barrskog passar utmärkt för en discgolfbana. När det är som bäst, är en discgolfbana anlagd i ett välskött parkområde med stora ytor för hålen, som kan variera mellan 50 och 200 meter.