DiscGolfParks koncept är utvecklat för att möta det växande intresset för discgolf.
Vår DiscGolfParkideologi är baserat på följande värdegrunder:

1) Miljö

Att anlägga en DiscGolfPark ska inte behöva påverka naturen nämnvärt. Discgolf är en sport i ekologins tecken, både anläggandet av banor och utövandet av sporten. Vår idé vid planläggande och ritning av en discgolfbana är att skapa en bana som är utmanande för spelare av alla skicklighetsnivåer och samtidigt ha så få naturförändringar som möjligt.

2) Mångfald
En väldesignad disgolfbana passar spelare oberoende av nivå. Discgolf är en sport som bör erbjuda utmaningar för alla typer av spelare. Vi planerar och designar discgolfbanor med årtionden av kunskap och erfarenhet. Vi vill ha med balans, omtanke och säkerhet när vi skapar en discgolfbana.

3) Förmånligt
En DiscGolfPark går snabbt och enkelt att anlägga. En discgolfbana på 18 hål kostar ofta mindre än hälften av en tennis eller basketplan. En discgolfbana av denna storlek kan inhysa upp till 90 spelare, vilket medför en väldigt låg kostnad per utövare. Just den ringa kostnaden att spela samt att den är rolig för alla tros bidra till den stora framfarten av sporten.

 Läs mer om DiscGolfParks -koncept här…

DiscGolfPark® is a registered EU trademark of Innova Champion Europe Ltd.