DiscGolfParks produktfamilj

The Key Flag Symbol
En av de mest tilldragande aspekterna med discgolf är dess relativt låga kostnader och minimala påverkan på natur och omgivning. Utkastplatsen och korgen ramar in hålet. Skyltarna informerar spelarna om banan och hålens sträckning och erbjuder en trevlig spelupplevelse. Utan skyltar kan spelarna inte enkelt orientera sig och hamnar lätt vilse eller vid fel hål. Bänkar och papperskorgar gör discgolfbanan mer tilltalande och användarvänlig.

DiscGolfParks produkter är framtagna för att möta behoven vid rekreationsspelande och tävling. Vår produktlinje består av alla de delar ni behöver för att etablera en discgolfbana. DiscGolfParkprodukter från DisCatcher till TeePad nedan:

DisCatcher -kedjehål InfoBoard -informationstavla TeeSign -hålskylt TeePad -utkastplats Designtjänster